Referencje – łaty wodowskazowe:

  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dorzecza rzeki Ohře w Chomutowie, p. Pinta
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej dorzecza rzeki Odry w Ostrawie, ing. Pagáč
  • Stacja PŁETWONURKOWA Chomutov, dyrektor p. Andrt, www.psvos.cz

Dane osób do kontaktu przekażemy zainteresowanym na żądanie.